blog

Gỗ là vật liệu xây dựng bền vững

  1. Vật liệu bền vững là gì?

Những thập niên gần đây, hậu quả do ô nhiễm môi trường, sự hủy hoại tài nguyên ngày cảng hiển hiện rõ rệt. Từ đó, khái niệm “vật liệu bền vững” cũng ra đời, sử dụng những loại vật liệu này cũng là hành động thiết thực để bảo vệ trái đất cũng như chính cuộc sống của chúng ta.

Vật liệu bền vững là những chất liệu không gây tác hại đến môi trường sống trong quá trình sản xuất, thi công, ứng dụng và tháo dỡ. Bên cạnh tính thân thiện thì nó còn đảm bảo được tuổi thọ và an toàn cho sức khỏe con người.

vat-lieu-ben-vung-go-minh-long 1

Vật liệu xây dựng bền vững ngày càng được chú trọng

Xây dựng là ngành sử dụng khối lượng vật liệu rất lớn, trong đó có các nguồn tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, đất, nước, năng lượng, cây xanh,… Đồng thời, đây cũng là ngành thải ra môi trường một lượng lớn các chất thải, gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm tiếng ồn,… Vì thế, để góp phần bảo vệ môi trường sống hiện tại và tương lai thì việc sử dụng những loại vật liệu mới, có tính bền vững, hạn chế tàn phá thiên nhiên là điều cấp thiết.

Vật liệu xây dựng bền vững còn được gọi là vật liệu xây dựng xanh có thể được đánh giá dựa trên tổng năng lượng tiêu tốn trong khai thác, vận chuyển, xây dựng, sử dụng, phá dỡ; tổng lượng chất thải, các chất gây ô nhiễm từ các quá trình trên. Vì thế, sử dụng vật liệu bền vững cũng có nghĩa là đang hướng tới giải pháp xây dựng bền vững.

Chia sẻ :